Trivselsforløb

Trivselsforløb – over 2- 3 mdr.

Et samtale forløb hvor alle tiderne om muligt er aftalt ved starten af forløbet, så der er en vis grad af forudsigelighed. Emnerne er derfor kendt før opstart dog selvfølgelig med tilpasning, hvis der er nogle emner, der fylder mere for dig.

Individuelle samtaler, konkrete nye handlemønstre prøver vi af sammen. Du får værktøjer til at stå stærkere i dig selv og få mere trivsel, balance og glæde i livet.

Forløbet koster 3200 kr. og består af en indledende og en afsluttende samtale hvor både du og mindst én forælder deltager (á 30 min. varighed), samt 8 samtaler af 50 min varighed.

Formål: Styrke dine  bevidsthed om sociale kompetencer, relationer og selvværd. Forstå hvad tankemylder er, og lær hvordan du flytter fokus til det, der reelt kan ske. Skab mere glæde i hverdagen ved at styrke troen på dig selv og få mere tillid til andre.

Der er både korte oplæg, øvelser, refleksion og gode værktøjer til noget, der kan bruges nu og senere i livet.

Vi har samtale indenfor, vi går også en tur langs vandet og i skoven, samt andet der passer ind i lige netop dit forløb.