Støtte-kontaktperson

Børn og unge har også rettigheder. Og hjælpen kan være en støtte-kontaktperson, hvis der skal opnåes og besvares sociale kontakter og brydes med social isolation, fordi der er mistrivsel i familien, det kan bla. være for meget alkohol eller vold i hjemmet. 

En støttekontaktperson er en person, der knyttes til børn og unge, der har behov for støtte eller vejledning. En støtte- og kontaktperson kan for eksempel støtte barnet eller den unges fritidsliv, bistå med hensyn til uddannelse, yde støtte i at komme op om morgenen og støtte i sammenhænge hvor banet eller den unge skal færdes alene – fx ved transport. En støttekontaktperson kan også være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen at tale med samt yde støtte på det helt nære, personlige plan. 

Kontaktpersonerne er ikke tilknyttet en fast bopæl, men kommer der hvor barnet/den unge har brug for det. Det kan bl.a. være ved fritidsaktiviteter, i hjemmet m.m.

Kontakt Guldborgsund kommunes børn og unge afdeling, hvis du kender til et barn, der kunne have brug for en støtte-kontaktperson. 

Vi har alle pligt til at underrette, hvis der er noget der bekymre os i forhold til børns trivsel og sikkerhed.